filip-serafimovski

Што е тоа ФСС? – Го прашавме Филип Серафимовски, тековен претседател на ФСС ФЕИТ

Што е тоа ФСС? -Го прашавме Филип Серафимовски, тековен претседател на ФСС ФЕИТ Што е тоа ФСС?– ФСС е акроним за Факултетско Студентско Собрание. Сочинето е од претседател и членови,…

Read More