при Факултетот за електротехника и информациски технологии – ФЕИТ