Прашалници

Прашалниците служат за помасовно прибирање на мислињето на студентите. Сите спроведени прашалници ќе бидат јавно објавени.

Read More

Форум

Идејата е да имаме форум под модераторство на ФСС каде секој студент ќе може да пријави проблем кој го има и да подели по некој совет. Форумот ќе биде користен…

Read More