Молби и барања до ФЕИТ

ФЛАОП моментално изработува софтвер за молби и барања за студентите да не ги поднесуваат рачно во Студенската служба.

Read More

Хартиени статусни документи

Поврзување со uslugi.gov.mk за сите хартиени статусни документи кои ќе ви требаат надвор од ФЕИТ. Тука спаѓаат: Потврда за редовен студент. Уверение за предвидени и положени испити. Уверение за дипломиран…

Read More