За да не гласаме на хартија, изборите за новите членови на ФСС ќе ги направиме електронски.