Ако сакате да помогнете на ФСС, контактирајте некој член или напишете е-порака на fss@feit.ukim.edu.mk